CLIL

 

 

OLVi blijft CLIL pionier in Vlaanderen.

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat een vak in een andere taal gegeven wordt dan de instructietaal, bij ons het Nederlands. Het OLVi startte in 2005, als eerste school in Vlaanderen, met CLIL. CLIL kan in het OLVi gevolgd worden in de eerste en tweede graad Handel en Handel-talen. In het eerste jaar kunnen leerlingen gedurende 4 uren per week de vakken Handel, Aardrijkskunde en Techniek volgen in het Frans. Elk jaar kiezen meer dan twee derden van de leerlingen voor CLIL, wat wel een extra inspanning vraagt van de leerling en de leerkracht, maar wel een zeer krachtige leermethode is:

·         Meer spreekvaardigheid.

·         Meer spreekdurf.

·         Sneller begrip van de taal.

·         Sneller andere vreemde talen leren en dat zonder nadeel voor het niet-taalvak..

Leerlingen denken in het Frans na 4 jaar CLIL.
 

Ons CLIL-project werd bekroond met het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs.

Het project  kreeg al heel veel lovende media aandacht. Beluister het interview op Radio 2 en op JOE fm.

Scholen die interesse hebben om te starten met CLIL, kunnen een nascholing boeken via Komen Leren van het Eekhoutcentrum.