Gezondheids- en welzijnswetenschappen (6GWW)

zo, 11/08/2015 - 18:02 -- olv

Deze studierichting is een sociale en wetenschappelijke richting die een brede algemene vorming beoogt voor de leerlingen en hen voorbereidt op vervolgonderwijs.

De studierichting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs in de sociaal-agogische sector, gezondheidszorg of onderwijs.

Specifieke vakken

Toegepaste biologie

Je bestudeert de cel, de weefsels en de stelsels bij de gezonde mens. Organismen die de gezondheid van de mens beïnvloeden en enkele aandoeningen van de verschillende stelsels komen aan bod.
Daarnaast maken erfelijkheidsleer en evolutieleer deel uit van de cursus. Naast de theoretische lessen zijn er ook practica.

Gezondheid en welzijn

Je staat stil bij ‘gezondheid’ en ‘welzijn’ van de mens en je leert de factoren kennen die hierop een invloed hebben.
Je maakt kennis met de structuur van de gezondheids- en welzijnszorg en er is aandacht voor gezondheidsvoorlichting en –opvoeding.
Naast het theoretisch gedeelte is er ruimte voor het aanleren van enkele gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden en attitudes, als voorbereiding op de stages.

Psychologie en pedagogiek

Je verkent het terrein van deze wetenschappen en leert het belang ervan kennen. De psychische functies worden bestudeerd en gerelateerd aan de ontwikkelingspsychologie en (ped)agogisch handelen van de prenatale fase tot het levenseinde.
Na een korte theoretische inleiding oefen je sociale vaardigheden.

Stages en seminaries

Via de stages krijg je een realistisch beeld van de verschillende domeinen in de gezondheids- en welzijnszorg en de sociale sector. Je maakt kennis met verschillende beroepen en je leert werken in team. De in de lessen aangeleerde vaardigheden en attitudes kan je op stage inoefenen.
De stages worden voorbereid en gereflecteerd tijdens de lessen seminaries. Je maakt er kennis met organisaties en dienstverleningen waar stage niet mogelijk is. Hulpverleners en ervaringsdeskundigen brengen hun getuigenis in klas. Via projectwerk leer je gezondheids- of welzijnsproblemen onderzoeken.

 

Wat kan je verder studeren?

 bachelor in ergotherapie – fotografie – grafiek - interieur vormgeving – toegepaste psychologie – kleuteronderwijs - lager onderwijs – leraar verzorging-voeding, technologische opvoeding - logopedie – maatschappelijk werk - orthopedagogie – sociaal werk – verpleegkunde –  voedings- en dieetleer - voedselbehandeling - vroedkunde

animator in de ouderenzorg - logistiek assistent - onthaalmoeder – opvoeder - politieman -verpleegkundige - verzorger bij kinderen - verzorger in RVT en PVT – werknemer bij poetsdienst - zorgkundige …

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Wiskunde
2
Aardrijkskunde
1
Gezondheid en welzijn
3
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Psychologie en pedagogie
3
Stages / seminaries
6
Toegepaste biologie
4
Toegepaste chemie
2
Toegepaste fysica
1
TOTAAL
34