Internaat

Het Sint-Franciscusinternaat van het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut...
daar waar men voor gaat!

Het Sint-Franciscusinternaat is een internaat voor jongens en meisjes die les volgen in het het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut (secundair), Sint-Franciscusinstituut (kleuter- en lager onderwijs) en De Klimrank (buitengewoon lager onderwijs) te Poperinge. Als internaat in het katholiek onderwijs willen we de internen begeleiden in hun volledige ontwikkeling en ontplooiing. Naast een leerhuis (studieruimte) is het internaat ook een thuis (gezelligheid, ontspanning).

Wij bieden onze internen vier belangrijke pijlers aan:

Fysieke en emotionele veiligheid:

Internen hebben nood aan voldoende beweging (activiteiten) in een gezond evenwicht met studietijd (met de nodige opvolging en ondersteuning). We bieden hen de kans om samen met anderen op te groeien, elkaar te waarderen in zijn eigenheid, rekening houdend met ieders mogelijkheden en grenzen. Steun, bemoediging, elkaar de nodige rust gunnen: belangrijk wanneer het eens moeilijk gaat.

Persoonlijke ontwikkeling:

Thuiskomen op een internaat verwijst ook naar ‘je zelf’ zijn, het krijgen van aandacht voor je zelf als persoon, voor je talenten, voor je mogelijkheden.

Het internaat waarborgt regelmaat; we bieden een studieomgeving en –klimaat aan én de nodige ondersteuning zodat internen hun leeropdracht kunnen waar maken.

We laten iedere intern groeien naar een zekere vorm van autonomie en begeleiden hen in hun volledige ontwikkeling en ontplooiing.

Sociale ontwikkeling:

Op een internaat is een groepsgebeuren belangrijk. In het groeien naar volwassenheid is het leren omgaan met conflicten en rekening houden met anderen van wezenlijk belang. Samen proberen we te bouwen aan een positieve groepssfeer.

Waarden en normen:

"Mens worden, mens zijn... dat moet je elke dag opnieuw proberen!"

We hechten veel belang aan respect, beleefdheid, begrip, vertrouwen, naleven van afspraken en regels, verantwoordelijkheid. We hebben aandacht voor levensvragen en zingeving.

Een open dialoog met de ouders stimuleert de werking van het internaat. Een vlot contact met thuis, een goede samenwerking van de begeleiders, een overleg met school en de betrokkenheid van de internen staan mee borg voor het opvoedingsproject op ons internaat.

Als begeleiders proberen we mens tussen en voor mensen te zijn! Elke dag opnieuw... in de dagdagelijkse omgang met elkaar.
We geloven in de groei en de ontwikkeling van jonge mensen. We geven hen kansen. We dragen zorg voor elkaar.