Kinderzorg

zo, 11/08/2015 - 18:05 -- olv

Doel en doelgroep:

Verzorging is een richting voor mensen die sterk sociaal geëngageerd zijn. Binnen de verzorging vinden we vooral leerlingen terug die graag bezig zijn met mensen en die graag mensen helpen. De richting verzorging is erop gericht leerlingen op te leiden tot warmmenselijke en deskundige verzorgenden.

Traject:

Leerlingen volgen een 5e en 6e jaar verzorging waarin zowel de jonge als de oudere zorgvrager aan bod komt. Na het 6e jaar kunnen de leerlingen kiezen voor een 7e jaar Kinderzorg waarbij leerlingen voorbereid worden tot het begeleiden van kinderen van 0 tot 12 jaar of een 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg waarbij leerlingen zorg verlenen aan gezinnen en/of bejaarden in complexe zorgsituaties.

Na het volgen van een 7e jaar kunnen leerlingen direct in het werkveld stappen. Ze komen terecht in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, kleuterscholen, zelfstandige onthaalmoeder worden, … of tewerkgesteld worden in rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen, thuiszorg, … Evenwel kunnen leerlingen ervoor kiezen om nog verder te studeren: verpleegkundige, kleuterleidster, leefgroepenwerking, begeleider voor animatie van bejaarden, … zijn een greep uit de mogelijkheden.

De richting verzorging is gericht op totaalzorg, d.w.z. dat afgestudeerde verzorgenden zullen beantwoorden aan de fysieke, psychische en sociale noden van de zorgvrager. Binnen de opleiding zijn er vier specifieke vakken: ontwikkeling en sociale vaardigheden,  indirecte zorg,  gezondheid en welzijn,  geïntegreerd werk .

In het vak ontwikkeling en sociale vaardigheden  wordt de wereld van de jonge en de oudere zorgvrager verkend. Leerlingen leren hier sociaal vaardig te zijn en de juiste attitudes aan te nemen tegenover de verschillende zorgvragers.

In het vak indirecte zorg  leren leerlingen een huiselijke leefsfeer creëren. Leerlingen proberen leef- en woonproblemen creatief op te lossen. De nadruk ligt hier veelal op het omgaan met de omgeving van de zorgvrager.

Binnen het vak gezondheid en welzijn  leren leerlingen aangepaste zorgen verstrekken door gebruik te maken van verzorgend handelen en het bevorderen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hier wordt eveneens aandacht besteed aan gezondheidsvoorlichting- en opvoeding.

Ook  wordt de beroepswereld van de verzorgende verkend. Hier maken de leerlingen kennis met de rechten en plichten in het werkveld.

In het vak geïntegreerd werk gaat men deze verschillende vakken samen oefenen en toepassen in concrete werksituaties.

Naast de specifieke vakken krijgen de leerlingen een fikse portie stage waarin ze de kans krijgen de theorie te toetsen aan de praktijk. Leerlingen lopen stage bij onthaalmoeders, in kinderdagverblijven, kleuterscholen, rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, … Tijdens deze stages worden leerlingen van nabij gevolgd. De nadruk ligt steeds op totaalzorg.

 

Mogelijke studiekeuzes na het zevende jaar:

* HBO5 orthopedagogie,

* professionele bachelor kleuteronderwijs.

Vakken: 
Godsdienst
2
Frans
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Expressie
1
Project algemene vakken
4
Verzorging (11):
- Ontwikkeling en sociale vaardigheden
6
- Gezondheid en welzijn
2
- Geïntegreerd werk
3
Stage
11
TOTAAL
34