Leerlingenraad

De leerlingenraad is er voor en door de leerlingen en wil mee bijdragen aan de positieve sfeer op school. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband met de school naar voren brengen.

Wat zijn de taken van de leerlingenraad?
• Het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie: afspraken in verband met huistaken, examens….
• Voorstellen uitwerken voor de betere werking van de school, bijvoorbeeld middagactiviteiten, schoolreglement, sanctioneringsbeleid,
• Meewerken aan activiteiten en acties zoals Eetfestijn, Dag van de Jeugdbeweging, Wereldwinkelontbijt,
• Samenwerken met andere organisaties op school zoals de milieuraad.
 

Op de twee campussen is er een leerlingenraad met een voorzitter en een ondervoorzitter. En er is overleg en een overkoepelende werking tussen beide raden.

Elke klas kan minstens een vertegenwoordiger hebben in de leerlingenraad. De klas bepaalt zelf hoe die vertegenwoordiger aangesteld wordt.