Marketing & Ondernemen (Handel 5H)

ma, 11/09/2015 - 19:22 -- olv

Wie kan starten in deze studierichting?

De 3de graad Handel is vooral afgestemd op de 2de graad Ondernemen & IT (Handel) (TSO), maar leerlingen uit de 2de graad Ondernemen en communicatie (Handel-talen) (TSO) kunnen ook instromen in de 3de graad Handel. Deze laatste zullen zich wel extra moeten inspannen voor Bedrijfseconomie en moeten hun achterstand voor het vak Wiskunde wegwerken. Daarnaast staat deze studierichting ook open voor leerlingen uit het ASO, die dan bij voorkeur het vak Economie gevolgd hebben.
Inhoud?
De 3de graad Handel is een commerciële studierichting met een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:
• algemene vorming
• bedrijfsgerichte vorming
• talen

In deze studierichting leert de leerling een onderneming situeren in haar omgeving, leert hij commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen en leert hij de beleidsfacetten (investeringsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid …) van het runnen van de onderneming kennen. Naast de nodige theoretische kennis wordt in deze studierichting ook heel wat aandacht besteed aan het praktische. Zo runnen de leerlingen een eigen onderneming onder de vorm van een oefenfirma. In het 5de jaar richten de leerlingen de onderneming op, zoeken ze een passende naam en bijhorend logo, worden leveranciers voor handels- en investeringsgoederen gezocht, solliciteren de leerlingen voor een job … In het 6de jaar start de effectieve werking van de oefenfirma. Hierbij drijven leerlingen handel met oefenfirma’s van andere scholen en moeten de verschillende transacties nauwkeurig opgevolgd worden. Verder ontwerpen de leerlingen promotiemateriaal en een webpagina, voeren ze de boekhouding van de onderneming en moeten ze op geregelde tijdstippen overlegvergaderingen organiseren. Dit project berust op een intensieve samenwerking tussen de verschillende vakken die in deze studierichting worden aangeboden. Op deze manier kunnen de verschillende talen en de informatica-aspecten in een bedrijfseconomische context geplaatst worden.
Tijdens het laatste jaar lopen de leerlingen gedurende twee weken stage in een commerciële afdeling van een bedrijf. Deze stage wordt georganiseerd in het kader van de geïntegreerde proef. Hierbij leren de leerlingen, tijdens de presentaties in de verschillende talen, een mondelinge visie weergeven. Tenslotte stellen de leerlingen ook een eindrapport op.

Wat na het 6de jaar?

Leerlingen die afstuderen in de studierichting Handel zijn voorbereid op een professionele bacheloropleiding zoals bijvoorbeeld:
• bachelor in bedrijfsmanagement,
• bachelor in toerisme en recreatiemanagement,
• bachelor in hotelmanagement,
• bachelor in bedrijfsmanagement: marketing, logistiek,
• bachelor in pedagogisch secundair onderwijs,
• sociaal werk

Leerlingen die niet kiezen voor het hoger onderwijs, kunnen eventueel een 7de specialisatiejaar (TSO) binnen het studiegebied Handel volgen. De verschillende mogelijkheden worden hieronder weergegeven:
• Administratie vrije beroepen,
• Commercieel webbeheer,
• Hotelbeheer,
• KMO-administratie,
• Verkoop en distributie,
• …

Wie liever meteen de arbeidsmarkt opzoekt, kan aan de slag in een administratieve job.
Wie afstudeert in de studierichting Handel bekomt bovendien het getuigschrift over de kennis van bedrijfsbeheer. Op basis van dit getuigschrift kan de leerling zich als zelfstandige vestigen.

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
3
Frans
4
Engels
3
Duits
2
Wiskunde
3
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Toegepaste informatica
2
Bedrijfseconomie
9
Nederlands - zakelijke communicatie
1
TOTAAL
34