Office & Retail (4Kantoor-verkoop)

di, 12/08/2015 - 15:01 -- olv

Office: secretariaat en documentbeheer

In de tweede graad van de richting “Office & retail” werken de leerlingen 7 uur per week aan de “office competenties”. Deze uren worden uitgesplitst in 3 uur secretariaat (4 uur in het vierde jaar) en 4 uur administratie. In het onderdeel “secretariaat” leren de leerlingen onder begeleiding ondersteunende secretariële activiteiten uitvoeren, zoals het onthaal van bezoekers in het Nederlands, telefoneren, inkomende en uitgaande post verwerken … In dit onderdeel leren/onderhouden ze ook het tienvingerblind typen en ze leren vlot werken met het tekstverwerkingsprogramma Word.In het onderdeel “administratie” leren de leerlingen onder begeleiding ondersteunende boekhoudkundige taken en administratie uitvoeren. Ze maken kennis met het btw-mechanisme, de goederen- en documentenstroom in een bedrijf. Ze bekijken het takenpakket van een bediende in de verschillende afdelingen van een bedrijf: aan- en verkoop, magazijn, voorraad ….

Retail

In de tweede graad van de richting “Office & retail” werken de leerlingen 6 uur (5 uur in het vierde jaar) per week aan de “retail competenties ”. In dit vak leren de leerlingen onder begeleiding de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in een winkel en deze goederen verkopen en service verlenen.De verschillende schakels en beroepen in de logistiek worden besproken, welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om de goederen te laden/lossen, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften. De regelgeving rond milieu en prijzing van de artikelen wordt aangeleerd. Ook de structuur van een goed verkoopgesprek wordt ontleed. Hier komen de creatieve leerlingen aan hun trekken met het maken van een aantrekkelijke artikelpresentatie, winkel-lay-out, geschenkverpakking …

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
5
Frans
5
Engels
3
Wiskunde
2
Maatschappelijke vorming
2
Lichamelijke opvoeding
2
Secretariaat
4
Administratie
4
Retail
5
TOTAAL
34