Onze School

Op weg naar …

een waarde(n)volle school
Deze 5 waarden vinden wij het belangrijkst: geborgenheid, inzet, respect, verbondenheid en zorgzaamheid. In de lessen sociale vaardigheden leren we hoe we onze taal kunnen verzorgen en hoe we kunnen rekening houden met de ander. Een eigentijdse pastorale werking, gesteund op de bijbel, beoefenen wij samen met de leerlingen.

kies-keurige school
Wie onmiddellijk de juiste keuze maakt, heeft meest kans op slagen. Mik dus niet te hoog en niet te laag. En we zijn fier op onze leerlingen die het zeer goed doen bij verdere studies of in hun job.

de CLIL-school
Leer spelenderwijs Frans door vakken als techniek, aardrijkskunde of bedrijfseconome in het Frans te volgen. CLIL betekent dat leerlingen enkele uren per week les kunnen volgen in het Frans. Met ons CLIL-project zijn wij pionier in Vlaanderen.

een warme school
We garanderen een goed onthaal en je staat er nooit alleen voor. Je klassenleraar zorgt goed voor je. Het team van de leerlingenbegeleiding en onze eigen schoolpsychologe bieden je minstens evenveel steun en zorg als in je basisschool. Je zult je ook thuis voelen op ons internaat.

een STEM school met pit
In al onze studierichtingen komt zelf ontdekkend leren volgens de stemdidactiek aan bod. Elke leerling helpen we om zelf zijn leerproces in handen te nemen in een variatie aan leeractiviteiten. Er is altijd iets te beleven in het OLVi.

een school die bouwt voor jou
Onze moderne infrastructuur met nieuw Open Leercentrum, high-tech vaklokalen en labo’s, helpt je bij het leren..

een groene school
Onze beide campussen in de Boeschepestraat en Bruggestraat liggen in het centrum van de stad en in het groen en bieden veel licht en ruimte. Ons eigen natuurreservaat en onze aandacht voor een duurzaam milieu zijn bijkomende troeven. Het OLVi is de eerste groene vlagschool in de streek.

maak een afspraak
Een afspraak kan tijdens de kantooruren in de Komstraat voor het studiegebied Handel en in de Boeschepestraat voor Mode, Personenzorg en Wetenschappen.

Chris Van Echelpoel (Adjunct-directeur) & Lieven Delvoye (Directeur)