Pastorale werking

Wij willen onze leerlingen alle kansen geven om kritische, zelfbewuste mensen te worden, geïnspireerd door het evangelie. Om je groei naar christelijke volwassenheid te begeleiden is er op school een heel pastorale raad, die veel activiteiten organiseert.

Vieringen
Rituelen zijn belangrijk in het christendom. Bij belangrijke momenten van het jaar trekken we naar een van de Poperingse kerken voor een eigentijdse viering. In de godsdienstlessen worden de leerlingen voorbereid op die vieringen. Vermits er op school heel wat muzikaal talent rondloopt, krijgen de leerlingen tijdens de meeste vieringen de kans om zelf muziek te spelen en te zingen.

Blikvangers
In de ingang van de school wordt er regelmatig een blikvanger opgesteld, die een belangrijk accent van de betreffende periode onder de aandacht brengt.

Ontmoetingsdagen
Het begin van het schooljaar is er een ontmoetingsdag. Op deze dag leer je je klasgenoten beter kennen op een creatieve, speelse, ongedwongen manier om het samen leren (leven) te bevorderen. De zesdejaars trekken er zelfs voor twee dagen op uit.

Posterbeurs
Ieder jaar organiseren we in samenwerking met uitgeverij Muurkranten een posterbeurs om de leerlingen de kans te geven stijl- en zinvolle kaartjes en affiches te kopen. De opbrengst van de posterbeurs gaat naar een goed doel.

Schrijf-ze-VRIJdag
De jaarlijkse schrijf-ze-VRIJdag van de mensenrechtenorganisatie Amnesty Interternational is een vast punt op onze agenda. Als voorbereiding hierop wordt vakoverschrijdend aan mensenrechteneducatie gedaan. Want de vrijheid om zelf een partner te kiezen, naar school te mogen gaan, je mening te mogen zeggen, enz. is voor ons heel vanzelfsprekend. Voor veel mensen is het een verre droom. 

Vredesdag
De begraafplaatsen in Poperinge en omgeving zijn blijvende littekens van de Eerste Wereldoorlog. Het lijkt lang geleden, maar nu nog altijd woeden er overal op de wereld oorlogen. Vandaar dat we rond 11 november een (halve) dag willen uittrekken om de leerlingen te confronteren met de gevolgen van oorlog en hen bewust te maken dat vrede heel kostbaar is. Het bezoek aan de IJzertoren, de Dodengang, het fort van Breendonck,  een vredesfietstocht, enz. passen in onze vredeseducatie.

Novemberbezinning
November is een maand van bezinning, een maand waarin we onze dierbare overledenen herdenken en stilstaan bij het leven. Dat doen we ook op school. Er wordt een vrijblijvend herdenkingsmoment voor leerlingen, ouders en leerkrachten aangeboden voor de overledenen die ons nauw aan het hart liggen.

Mondiale dag
Tijdens de mondiale dag wordt de wereld binnen de muren van de school gebracht. Er worden heel wat activiteiten voorzien die de blik van de leerlingen verruimen. Getuigenissen van vluchtelingen, drugsverslaafden of kinderprostitutie in Thailand laten niemand onbewogen.

Solidariteitsacties
Tijdens de vastenperiode maken we kennis met een land uit de derde wereld en steunen we met diverse acties een specifiek ontwikkelingsproject van Broederlijk Delen.