Sociale en technische wetenschappen (3STW)

zo, 11/08/2015 - 17:45 -- olv
  • Je bent sociaal en gaat graag om met mensen;
  • je hebt belangstelling voor voeding en gezondheid;
  • je interesseert je voor wetenschappen;
  • actief leren, creatief handelen en technisch denken spreken je aan;
  • je bent praktisch ingesteld maar je vindt ook algemene vorming belangrijk;
  • je wil na het secundair onderwijs nog verder studeren;
  • je denkt in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector.

Herken je jezelf in dit beeld, dan is Sociale en technische wetenschappen echt iets voor jou! Je kiest voor een sociale richting die theoretisch èn praktisch onderbouwd is.

 Specifieke vakken

Sociale wetenschappen                                                                                                                           
In dit vak worden een aantal sociale vaardigheden ontwikkeld. De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leren en maken kennis met een aantal thema’s uit psychologie en sociologie.

Natuurwetenschappen                                                                                                                                         
Dit is een vak waar zowel biologie, chemie als fysica worden geïntegreerd. De leerlingen krijgen een wetenschappelijke basis die aangevuld wordt met labo-oefeningen.

Voeding                                                                                                                                                                     
In de praktijkoefeningen worden inzichten toegepast in verband met gezonde voeding, kwaliteitsbewust handelen, hygiënisch handelen en gezondheid.

Integrale opdrachten                                                                                                                                
In dit vak wordt de kennis uit de verschillende vakken projectmatig en geïntegreerd toegepast en worden  specifieke vaardigheden en attitudes ontwikkeld. Volgende competenties staan hierbij centraal : een onderzoek kunnen voeren, een activiteit en een maaltijd kunnen organiseren, iets mondeling kunnen presenteren voor een groep, nadenken over en bijsturen van het eigen leren.

De wetenschappen (op sociaal, natuurwetenschappelijk en voedingsvlak) zijn heel belangrijk in deze richting, net als de toepassingen in de praktijk. In deze richting krijg je ook een goede voorbereiding op verdere studies.

 

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
3
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Labo natuurwetenschappen
1
Plastische opvoeding
1
Sociale wetenschappen
3
Informatica
2
Voedingsleer
2
Integrale opdrachten
4
TOTAAL
34