Sociale en technische wetenschappen (5STW)

zo, 11/08/2015 - 17:59 -- olv

Deze studierichting is een sociale, technische en wetenschappelijke richting die een brede algemene vorming beoogt voor de leerlingen en hen voorbereidt op vervolgonderwijs.

Het accent ligt op dubbel vlak:

Sociaal door het vak "Sociale wetenschappen": hier ligt de nadruk op het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van de mens binnen de maatschappij.
Wetenschappelijk door de natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) die door experimenten en inzichten leiden tot een beter begrip van je omgeving;
De studierichting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs in de sociaal-agogische sector, gezondheidszorg of productie-, distributie- en technische sector.

Specifieke vakken

Sociale wetenschappen

Je leert observeren, gericht waarnemen.
In het onderdeel communicatie leer je omgaan met anderen, sociale vaardigheden hanteren
Je verwerft kennis in verband met de ontwikkeling van het kind, de volwassene en de bejaarde.
Je krijgt een basis van burgerlijk en sociaal recht.
Je bestudeert de leefomgeving in functie van de menselijke behoeften.
Je reflecteert over de opvoeding thuis en op school.

Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica)

Je krijgt een stevige wetenschappelijke basisvorming.
Via experimenten verwerf je wetenschappelijke inzichten.

Voeding

In de praktijkoefeningen pas je inzichten toe in verband met gezonde voeding, kwaliteitsbewust handelen, hygiënisch handelen en gezondheid.

Integrale opdrachten

Vanuit de vakken sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, informatica… werken we rond competenties. Deze dragen bij tot een totale ontwikkeling naar je verdere studies en persoonlijke ontwikkeling.

 

Wat kan je verder studeren?

 

bachelor in ergotherapie – fotografie – grafiek - interieur vormgeving – toegepaste psychologie – kleuteronderwijs - lager onderwijs – leraar verzorging-voeding, technologische opvoeding - logopedie – maatschappelijk werk - orthopedagogie – sociaal werk – verpleegkunde –  voedings- en dieetleer - voedselbehandeling - vroedkunde

animator in de ouderenzorg - logistiek assistent - onthaalmoeder – opvoeder - politieman -verpleegkundige - verzorger bij kinderen - verzorger in RVT en PVT – werknemer bij poetsdienst - zorgkundige …

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
4
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Plastische opvoeding
1
Sociale wetenschappen
4
Voedingsleer
2
Integrale opdrachten
5
TOTAAL
34