Techniek-wetenschappen (4TW)

zo, 11/08/2015 - 18:20 -- olv
  • Je bent sterk in wiskunde.
  • Je  hebt een uitgesproken voorkeur voor wetenschappen.
  • Je bent gemotiveerd om je te verdiepen in de natuurwetenschappen
  • Je denkt in de verre toekomst aan een job in de wetenschappelijke sector, de gezondheids-of milieuzorg of het onderwijs.

Je volgt Techniek-wetenschappen als je houdt van logisch denken, laboratoriumwerk, wiskunde en wetenschappen en nauwkeurig werken. Je laat alle mogelijkheden open om verder te studeren. Techniek-wetenschappen is dan ook een uitgesproken STEM-studierichting.

Deze theoretisch-technische richting biedt je een stevige wiskundige en wetenschappelijke vorming.

In de vakken biologie, chemie en fysica verwerf je de nodige theoretische wetenschappelijke kennis.
De labo's zorgen voor een meer concrete en toepassingsgerichte aanpak.

In het vak wetenschappelijk tekenen wordt het ruimtelijk inzicht aangescherpt. Samen met talen en andere algemene vakken bereid je je voor op hoger onderwijs in diverse sectoren.

Toekomstmogelijkheden

De richting Techniek-wetenschappen tweede graad is de ideale voorbereiding op de studierichting Techniek-wetenschappen derde graad.
Samen met de overige studierichtingen van onze derde graad TSO, namelijk Sociale en technische wetenschappen (STW) en Gezondheids- en welzijns-wetenschappen (GWW) vormt Techniek-wetenschappen (TW) een geheel aan studierichtingen die een brede waaier aan mogelijkheden bieden in de sociaal en wetenschappelijk gerichte opleidingen van het hoger onderwijs.

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Wetenschappelijk tekenen
1
Fysica
2
Chemie
2
Informatica
2
Labo chemie
2
Labo fysica
2
Labo biologie
1
TOTAAL
34