Techniek-wetenschappen (5TW)

zo, 11/08/2015 - 18:21 -- olv

De afdeling Techniek-Wetenschappen is een studierichting van hoog niveau die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs zowel universitair als niet-universitair. Daarom wordt in deze afdeling aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken en de overige algemene vakken worden niet uit het oog verloren maar de klemtonen vallen vooral op wetenschappen en wiskunde die samen ruim de helft van het lesurenpakket uitmaken. Tijdens de practica (Toegepaste fysica, chemie en biologie) wordt de theorie praktisch getoetst, ervaren en geïllustreerd. Deze studierichting is dus aangewezen voor die leerlingen die veel inzet vertonen en die zich willen toeleggen op hogere studies op het domein van de exacte wetenschappen.

Toelatingsvoorwaarden
Het eerste leerjaar van de derde graad (5de jaar) Techniek-Wetenschappen staat open voor alle meisjes en jongens die de tweede graad ASO of TSO met vrucht gevolgd hebben.
Om reële kansen van slagen te hebben moeten deze studenten in hun vooropleiding wel een belangrijk pakket wiskunde (minimum 5 u/week) en wetenschappen gekregen hebben. Een permanente inzet is onmisbaar.

Toekomstmogelijkheden
Alle studierichtingen hoger onderwijs in het exact-wetenschappelijk domein liggen binnen de mogelijkheden. We durven gerust stellen dat de voorbereiding voor deze studies optimaal geschiedt binnen onze afdeling Techniek-Wetenschappen. Frequent gekozen richtingen zijn: professionele en/of academische Bachelor in wetenschappen, biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen en technologie en professionele Bachelor in biotechniek, gezondheidszorg en onderwijs in al hun vormen.

Vakken: 
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Toegepaste biologie
2
Toegepaste fysica
3
Toegepaste chemie
3
Labo chemie
2
Labo fysica
2
Labo biologie
1
TOTAAL
34