Verzorging (5VZ)

zo, 11/08/2015 - 18:03 -- olv

Doel en doelgroep: 
Verzorging is een richting voor mensen die sterk sociaal geëngageerd zijn. Binnen de verzorging vinden we vooral leerlingen terug die graag bezig zijn met mensen en die graag mensen helpen. De richting verzorging is erop gericht leerlingen op te leiden tot warmmenselijke en deskundige verzorgenden.

Traject:
Leerlingen volgen een 5e en 6e jaar verzorging waarin zowel de jonge als de oudere zorgvrager aan bod komt. Na het 6e jaar kunnen de leerlingen kiezen voor een 7e jaar kinderzorg waarbij leerlingen voorbereid worden tot het begeleiden van kinderen van 0 tot 12 jaar of een 7e jaar thuis- en bejaardenzorg waarbij leerlingen zorg verlenen aan gezinnen en/of bejaarden in complexe zorgsituaties.
Na het volgen van een 7e jaar kunnen leerlingen in feite direct in het werkveld stappen. Zo kan men terecht komen in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, kleuterscholen, zelfstandige onthaalmoeder worden, … of tewerkgesteld worden in rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen, thuiszorg, … Evenwel kunnen leerlingen ervoor kiezen om nog verder te studeren: verpleegkundige, kleuterleidster, leefgroepenwerking, begeleider voor animatie van bejaarden, … zijn een greep uit de mogelijkheden.

Specifieke vakken:
De richting verzorging is gericht op totaalzorg, d.w.z. afgestudeerde verzorgenden moeten kunnen beantwoorden aan de fysieke, psychische en sociale noden van de zorgvrager. Binnen de opleiding vinden we een viertal specifieke vakken terug: omgangskunde, zorg voor leef-en woonsituatie, verzorging en participatie aan de arbeidswereld.
In het vak omgangskunde wordt de wereld van de jonge en de oudere zorgvrager verkend. Leerlingen leren hier sociaal vaardig te zijn en de juiste attitudes aan te nemen tegenover de verschillende zorgvragers.
In het vak zorg voor leef- en woonsituatie leren leerlingen een huiselijke leefsfeer creëren. Leerlingen proberen leef- en woonproblemen creatief op te lossen. De nadruk ligt hier veelal op het omgaan met de omgeving van de zorgvrager.
Binnen het vak verzorging leren leerlingen aangepaste zorgen verstrekken door gebruik te maken van verzorgend handelen en het bevorderen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hier wordt eveneens aandacht besteed aan gezondheidsvoorlichting- en opvoeding.
In het vak participatie aan de arbeidswereld tenslotte wordt de beroepswereld van de verzorgende uitgespit. Hier maken de leerlingen kennis met de rechten en plichten in het werkveld.

Naast de specifieke vakken krijgen de leerlingen een fikse portie stage waarin ze de kans krijgen de theorie te toetsen aan de praktijk. Leerlingen lopen stage bij onthaalmoeders, in kinderdagverblijven, kleuterscholen, rust- en verzoringstehuizen, thuiszorg, … Tijdens deze stages worden leerlingen van nabij gevolgd. De nadruk ligt steeds op totaalzorg.

Mogelijke studiekeuzes na het zesde jaar:

* verpleegkunde,
* kinderzorg,
* thuis- en bejaardenzorg.

Vakken: 
Godsdienst
2
Project algemene vakken
4
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Verzorging (14):
- Gezondheid en welzijn
5
- Ontwikkeling en sociale vaardigheden
5
- Indirecte zorg
3
- Geïntegreerd werk
1
Stage
10
TOTAAL
34